Somalisk velferdsforening | Informasjonssenter - ulike somaliske miljøene i Norge

Bli Medlem, Sammen er vi sterke


Demokrati og deltakelse
Arbeidsmarked og utdanning
Barn og ungdommer
Kulturarena og festival

Somalisk velferdsforening (www.swo.no)

Somalisk velferdsforening er en frivillig organisasjon med ca. 300 betalende medlemmer i Oslo og omegn og har eksistert siden 1982 (registrert i 1988). Foreningen er en partipolitisk- og religiøst uavhengig organisasjon som er demokratisk oppbygd.Somalisk velferdsforening har etablert nettverk med andre somaliske organisasjoner i Norge og tar sikte på å bli landsdekkende. Foreningen er den eldste og største organisasjonen i landet og blir ofte brukt som høringsinstans i saker som angår somaliere og skal være en representant og et talerør for de ulike somaliske miljøene i NorgeVi holder jevnlige informasjonsmøter, skape en fast møteplass og forum for erfaringsutveksling, faglig utvikling og sosialt samværSubscribe to Somalisk velferdsforening  RSS