Somalisk velferdsforening | Somalisk velferdsforening

Somalisk velferdsforening

Somalisk velferdsforening er en frivillig organisasjon med ca. 300 betalende medlemmer i Oslo og omegn og har eksistert siden 1982 (registrert i 1988). Foreningen er en partipolitisk- og religiøst uavhengig organisasjon som er demokratisk oppbygd.Somalisk velferdsforening har etablert nettverk med andre somaliske organisasjoner i Norge og tar sikte på å bli landsdekkende. Foreningen er den eldste og største organisasjonen i landet og blir ofte brukt som høringsinstans i saker som angår somaliere og skal være en representant og et talerør for de ulike somaliske miljøene i NorgeVi holder jevnlige informasjonsmøter, skape en fast møteplass og forum for erfaringsutveksling, faglig utvikling og sosialt samvær