Foreningens Aktiviteter | Somalisk velferdsforening

Foreningens Aktiviteter


  • Informasjonssenter
  • Skape møteplass
  • Kulturarena og festival
  • Demokrati og deltakelse
  • Nettverk oppbygninger blant medlemmene
  • Barn og ungdommer
  • Leksehjelp